KONSTAL FOR EN HJEMLØS - Konstal

KONSTAL FOR EN HJEMLØS

Udgivet: 4. marts 2020

 

Regler for kampagnen “Konstal for en hjemløs“.

 

 • 1

 

1. Handlingen udføres på de vilkår og betingelser, der er angivet i dette vedtægter for “Konstal dla homelessiaka“-aktionen (i det følgende benævnt “reglementet”).

2. Arrangør af “Konstal for en hjemløs mand” er Konstal M.M. Koneccy Spółka Jawna   med hjemsted i Iława, ul. Stalowa 9 14-200, optaget i registret over iværksættere, der føres af District Court for Iława, KRS-nummer 0000531480, NIP: 7441811317, REGON: 360161106

3. Modtageren af ​​kampagnen er Animal Shelter i Iława – OTOZ Animals med dets registrerede kontor i Iława                                                                                         , under KRS-nummer: 0000069730

4. En deltager er enhver indehaver af en konto på det sociale netværk Facebook®, som accepterer vilkårene i reglementet og under kampagnen, dvs. i perioden FRA 04/03/2020 TIL 04/04/2020,LIKE PROFIL Konstal – Steel Wholesale i Iława,  i henhold til bestemmelserne i § 2, stk. 3 – vedtægtens § 7.

 

 • 2

 

1. “Konstal dla homelessiaka“-aktionen vil blive udført på Facebook® sociale netværkssite (www.facebook.com).

2. Handlingen finder sted den 04/03/2020 – 04/04/2020; varer fra 20.00 den 04.03.2020                                                                                         

3. For hver bruger af Konstal Profile – Stal Steel grossist i Iława på Facebook ® (www.facebook.com/ wholesale.stali.stali.konstal < /strong >), vil arrangøren tildele modtageren 0,5 PLN for at like på Facebook®, men ikke mere end 2.000, – PLN ( to tusinde zloty) for likes lavet af alle brugere. I overensstemmelse med disse regler, under kampagnen “Konstal for en hjemløs”. Det maksimale beløb, der kan overføres til støttemodtageren, er PLN 2.000, – (to tusinde zloty).

 1. Det beløb, der opnås til støttemodtageren, vil blive overført som en ækvivalent i form af tørfoder til hunde inden for 7 arbejdsdage fra datoen for gennemførelsen af ​​aktionen.
 2. Yderligere betingelser, der understøtter handlingens hovedomfang, men ikke nødvendige, er:
 3. a) at like det indlæg, der starter handlingen,
 4. b) deling af indlægget, der starter handlingen,
 5. c) tilføje billeder af deres kæledyr i kommentarerne til indlægget, der starter handlingen,
 6. d) tilføjelse af andre kommentarer, ekskl. udtryk og sætninger, der anses for stødende.
 7. Antal profil-likes på Facebook®(www.facebook.com/Hurtownia.Steli.KONSTAL) vil blive talt som forskellen i antallet af likes efter handlingens afslutning til antallet af likes før starten af ​​handlingen.
 8. Resultaterne af kampagnen vil blive leveret til modtageren og offentliggjort inden for 3 arbejdsdage på arrangørens profil

 

 • 3

 

1. Deltagere i aktionen er forpligtet til at overholde aktionens regler og reglerne for henholdsvis Facebook® sociale netværkssiden.

2. Retten til at deltage i Aktierne gives kun til personer, der opfylder alle de betingelser for deltagelse, der er angivet i dette Reglement.

3. Oplysninger om kampagnen indeholdt i informations- og salgsfremmende materialer, især opslået på fansiden, er kun af hjælpekarakter; omfanget af deltagerens og arrangørens rettigheder og forpligtelser er specificeret i reglementet.

4. Deltagelse i aktionen er frivillig og gratis.

 

 • 4

 

1. Deltageren har ret til at indgive klager i forbindelse med aktionen

2. Klager kan indgives i elektronisk form ved at sende en e-mail til følgende adresse: biuro@konstalilawa.pl < /span>. Klagen skal indeholde deltagerens navn og efternavn og forklare årsagen til klagen. Det er frivilligt at levere data, men nødvendigt for at behandle klagen. Bestemmelserne i vedtægtens § 6 finder tilsvarende anvendelse.

3. Klager behandles af klageudvalget bestående af: Miłosz Konecki, Zdzisław Konecki, Katarzyna Konecka. Arrangøren informerer deltageren om resultatet af behandlingen af ​​klagen umiddelbart efter modtagelse af den, senest inden for 14 kalenderdage fra datoen for modtagelse af klagen til den adresse, der er angivet i pkt. 2 ovenfor. For Arrangøren at overholde den nævnte fristi sætningen ovenfor er det nok at sende et svar inden dets udløb.

 

 • 5

 

1. INFORMATIONSKLAUSUL: Administrator af persondata er Konstal M.M. Konecki Spółka Jawna

2. Deltageres personoplysninger vil blive behandlet på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46/EF (“GDPR”) – Tidende EU. L. af 2016 nr. 119.1 – Art. 6 sek. 1 lit. f GDPR (administratorens legitime interesse).

3. Administratoren vil behandle deltagernes personoplysninger for at gennemføre “Konstal dla homelessiaka“-kampagnen og for at behandle klager.

4. Udlevering af personoplysninger er frivillig, men i tilfælde af indgivelse af en klage (vedtægtens § 4) – nødvendig for behandlingen heraf.

5. Du har ret til at få adgang til dine data, anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning af deres behandling, overførsel og indsigelse mod deres behandling.

 1. For at udøve ovenstående rettigheder skal du kontakte dataadministratoren
 2. Du har også ret til at indgive en klage til præsidenten for kontoret for beskyttelse af personlige oplysninger, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mere information på kontorets hjemmeside.
 3. 8. Mere information om aftalen med Facebook vedrørende behandling af personoplysninger er tilgængelig på: https://www.facebook.com/legal / termer/information_about_page_insights_data

 

 • 7

 

1. Den fulde tekst af reglementet vil være tilgængelig på arrangørens websted på https://konstalilawa.pl/aktualnosci/konstal-dla-bezdomniaka, såvel som på dets hovedkvarter.

2. Deltagelse i aktionen vil betyde, at deltageren i reglementet har læst og accepterer dem.

3. Den lov, der gælder for alle juridiske forhold, der opstår i forbindelse med handlingen, er polsk lov.

4. Arrangøren sikrer, at eventuelle tvister og ejendomskrav, der måtte opstå mellem arrangøren og deltagerne i forbindelse med indholdet eller udførelsen af ​​denne handling, først vil blive løst i mindelighed og ved hjælp af alle tilgængelige mæglingsregler og -teknikker. Især giver arrangøren sikkerhed for, at dens repræsentanter er parat og tilgængelig til at indlede og gennemføre samtaler med det formål at indgå en aftale inden for de første 10 dage fra datoen for afsløringen af ​​tvisten. I tilfælde af at forsøg på at bilægge tvisten i mindelighed mislykkes, har deltageren ret til at forfølge sine krav i retten.

5. For at få yderligere oplysninger skal alle spørgsmål vedrørende Aktierne sendes til følgende e-mailadresse:  biuro@konstalilawa. en

 • 8

Handlingen udføres på det sociale netværk Facebook®. Arrangøren oplyser, at:

 1. Handlingen er ikke oprettet, organiseret, understøttet, administreret eller sponsoreret af Facebook®.
 2. Facebook®  er et varemærke registreret af Facebook®  Inc., dets brug til kampagnens formål er i overensstemmelse med bestemmelserne i reglerne for Facebook< sup>® socialt netværkswebsted.
 3. Eventuelle spørgsmål, kommentarer, klager og klager relateret til kampagnen skal rettes til arrangøren og under ingen omstændigheder til ejeren eller administratoren af ​​Facebook® sociale netværkssiden.
 4. Alle personlige data og oplysninger leveret af Deltagerne som en del af Handlingen er betroet til Arrangøren og ikke til ejeren eller administratoren af ​​Facebook® sociale netværkssiden. Arrangøren fritager Facebook® sociale netværk i sin helhed fra ethvert ansvar over for deltagere som følge af handlingen.
 5. Arrangøren forbeholder sig retten til at flytte, forlænge eller afbryde handlingen af ​​vigtige årsager, som han oplyser om på sin hjemmeside.

6. Handlingen kan annulleres af årsager uden for Arrangørens kontrol.

7. Arrangøren forbeholder sig retten til at foretage ændringer i reglementet, som vil blive annonceret på dennes hjemmeside.

 1. Arrangøren er ikke ansvarlig for:
 2. a) bandeord, indhold, der er stødende eller i modstrid med loven eller anstændighed eller præsenterer farlig adfærd,
 3. b) opfordrer til vold eller intolerance,
 4. c) annonceringsindhold vedrørende andre enheder end arrangøren eller modtageren,
 5. d) indhold, der krænker tredjeparters rettigheder, herunder personlige rettigheder og ophavsrettigheder eller billedrettigheder,
 6. e) indhold, som deltageren ikke ejer alle ophavsrettigheder til.