W piątek nie pracujemy – mamy długi weekend! - Konstal

W piątek nie pracujemy – mamy długi weekend!

Świadomy pracodawca wie, że zadowolony i wypoczęty pracownik pracuje bardziej efektywnie. Psychologia pracy oraz naukowcy potwierdzają takie założenia. Potwierdza się to w wielu państwach Europy.
Przez lata utrzymujemy taką zasadę jeżeli chodzi o efektywność pracy. Wszystkie soboty są niepracujące, a długie weekendy są faktycznie długimi weekendami. Usatysfakcjonowany pracownik przynosi więcej dobrego, niż dodatkowy dzień pracy.
„Stale na czas. Czas na stal.”
Zapraszamy w poniedziałek!