Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Zakres zatwierdzenia:

ISO 9001:2015 Sprzedaż wyrobów hutniczych. Produkcja wyrobów ze stali. ISO 14001:2015

Sprzedaż wyrobów hutniczych. Produkcja wyrobów ze stali.

Certyfikat PN-EN ISO 3834-2

Norma ta określa wymagania i zasady zapewnienia jakości dla Producentów wyrobów spawanych. Dzięki temu wysoka jakość wyrobów jest gwarantowana już na etapie planowania produkcji. Certyfikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw działających w branży prefabrykacji, napraw i montażu, które w ramach swoich usług oferują spawanie w produkcji zarówno seryjnej, jak i jednostkowej.

Certyfikacja procesu spawania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834 przez ekspertów TÜV Rheinland, skąd też pochodzą nasze Certyfikaty, to:

– potwierdzenie wysokiej jakości produktów, a tym samym wzmocnienie konkurencyjności firmy

– współpraca z TÜV Rheinland, czyli partnerem o globalnym zasięgu, który oferuje stałą jakość w każdym miejscu i na wszystkich kontynentach

– optymalizacja wewnętrznych procesów i szansa na obniżenie kosztów

Norma PN-EN ISO 3834 wyróżnia trzy poziomy wymagań jakości, dot. spawania materiałów metalowych: „pełne”, „standardowe” i „podstawowe”. W Konstalu posiadamy pierwsze z nich, czyli PN-EN ISO 3834-2: „pełne” wymagania jakościowe.

Aby je uzyskać, musieliśmy spełnić konkretne wymagania:

– W przedsiębiorstwie jest osoba odpowiedzialna za nadzór spawalniczy, która posiada rozległą wiedzę w zakresie projektowania, produkcji i kontroli wyrobów spawanych, np. międzynarodowy inżynier spawalnik. Ponadto osoba pełniąca tę funkcję powinna mieć określony zakres obowiązków, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14731

– Personel wykonujący połączenia nierozłączne posiada ważne uprawnienia, zgodnie z wymaganiem normy PN-EN ISO 9606. W przypadku w pełni zmechanizowanych i automatycznych procesów spawania należy zatrudniać operatorów urządzeń, posiadających aktualne uprawnienia, zgodne z normą PN-EN ISO 14732. W przypadku wykonywania badań nieniszczących, wymagany jest personel, posiadający aktualne uprawnienia, zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712

Certyfikat PN-EN ISO 1090-2, EXC3

Norma EN 1090-2 zastąpiła poprzednie przepisy krajowe (DIN 18800-7). Klasyfikuje klasy wykonania EXC od 1 do 4 – w Konstalu posiadamy certyfikat EXC3. Norma EN 1090-2 określa zakresy nadzoru procesów spawalniczych IWS / IWT / IWE, dodatkowe zakresy badań – badania nieniszczące (NDT) oraz określa wytyczne dotyczące spawania badanej próbki.

Źródło treści: www.tuv.com

Hurtownia stali konstal - tło sekcji

TON STALI
W KONSTAL

POZYCJI
ASORTYMENTU

AKTYWNYCH
KLIENTÓW

LAT
DOŚWIADCZENIA

95% materiału składujemy na wybudowanej w 2018 roku hali o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.