o firmie Konstal

Nasze stale na czas – to nie tylko pusty slogan. W ten sposób dbamy o klientów, to nas wyróżnia na tle konkurencji.

Powstały w 2014 roku Konstal sp. z o.o. to rodzinna firma stawiająca na rozwój – tak całego przedsiębiorstwa, jak i indywidualny, każdego pracownika z osobna. Kolejne szkolenia, których w Konstalu jest wiele, dają wiedzę, ale też odkrywają (nieodkryte dotychczas) pokłady możliwości konstalowej ekipy. Do tego w działalności przedsiębiorstwa bardzo ważna jest kwestia współistnienia i dobrych relacji z lokalnym społeczeństwem, a także wspieranie go poprzez udział w akcjach charytatywnych, imprezach sportowych itp. Konstal to również pomoc dla klubów sportowych.

Iławska firma w trakcie swojej dotychczasowej 9-letniej działalności miała dwa ważne, przełomowe momenty. Pierwszym było przeniesienie Konstalu z ul. Komunalnej na ul. Stalową (władze miasta Iława nadały taką nazwę ulicy nie przez przypadek, wiedząc o rozwojowych planach Konstalu) i wybudowanie nowej siedziby, na dającej planistom duży komfort sporej działce.

Drugim krokiem milowym było odnalezienie się przedsiębiorstwa w niezwykle trudnym i wymagającym kreatywnego działania okresie wybuchu wojny na Ukrainie i pierwszych miesięcy po tym zdarzeniu. Wówczas rynek stalowy musiał się „odnaleźć” na nowo, dostosować do panujących warunków, m.in. dotyczących rynku surowców.

Konstal rozpoczął działalność od prowadzenia hurtowni stali. Następnie firmę rozbudowano o działy, dzięki którym zyskała ona dużą niezależność w wielu płaszczyznach działalności na rynku krajowym. Transport (własna flota pojazdów ciężarowych, świadcząca także usługi zewnętrzne), zbrojarnia (jakże doceniana przez lokalny rynek budowlany) czy centrum serwisowe, w którym bardzo ważną rolę odgrywa spawalnia – to kolejne etapy rozwoju firmy, który następował w odpowiedzi na potrzeby rynku, ale też chęć rozwoju ze strony właścicieli.

Kto stoi w miejscu, ten się w rzeczywistości cofa – wiedzą o tym na Stalowej 9. Przed firmą zatem kolejny skok rozwojowy, tym razem dotyczący cyfryzacji. Pierwsze testy już odbywają się w magazynie, gdzie przy pomocy tabletów i specjalnie dedykowanego dla Konstalu oprogramowania towar dostarczany do konstalowego magazynu jest sprawdzany pod kątem jakości, zgodności i przyjmowany na stan dużo szybciej.

– 2024 jest rokiem udoskonaleń. Wówczas rozpoczniemy stawianie mocnych fundamentów do dalszej cyfryzacji firmy, która obejmie m.in. dział transportu. W 2025 roku chcemy dojść do momentu, w którym dokumenty będą obiegały firmę tylko w ten sposób – mówi Miłosz Konecki, prezes zarządu Konstal sp. z o.o.

A wszystko to po to, by wypełnić hasło podane na początku.

Hurtownia stali Konstal

Głównym celem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania Norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w firmie Konstal Sp. z o.o. jest:

Sprzedaż materiałów oraz produkowanie wyrobów w procesach przyjaznych dla środowiska, przy zapewnieniu bezpiecznej pracy, materiałów oraz wyrobów o wysokich właściwościach użytkowych, spełniających określone oraz oczekiwane wymagania Klientów.

Realizacja Polityki ZSZ zagwarantowana jest poprzez:

 • monitorowanie potrzeb i wymagań klientów oraz stron zainteresowanych dla zapewnienia ich satysfakcji ze świadczonych usług oraz wyrobów;
 • systematyczne identyfikowanie istotnych aspektów środowiskowych i tworzenie programów minimalizacji wszystkich istotnych niekorzystnych wpływów na środowisko;
 • systematyczne ograniczania zużycia mediów oraz optymalizację zużycia surowców;
 • systematyczną ocenę zagrożeń mogących wystąpić podczas pracy i tworzenie programów minimalizacji zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji procesów;
 • zapobiegania potencjalnym awariom;
 • czytelne określenie kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy;
 • motywowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, rozwój ich świadomości na rzecz jakości i ochrony środowiska poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;
 • określenie wymagań dla zidentyfikowanych procesów pod kątem efektywności wymagań jakościowych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników;
 • wykorzystanie informacji zwrotnej od klientów i z własnych analiz dla ciągłego
 • usprawniania procesów wytwarzania, minimalizacji wszystkich istotnych niekorzystnych wpływów na środowisko oraz minimalizacji zagrożeń ryzyka zawodowego podczas realizacji tych procesów;
 • dobór dostawców poprzez ocenę ich zdolności spełniania naszych potrzeb;
 • spełnienie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych dotyczących naszej firmy.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom i jest dostępna dla stron zainteresowanych.

W imieniu wszystkich pracowników zobowiązuję się do przestrzegania zapisów niniejszego dokumentu i ciągłego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Iława dn. 1 grudnia 2023 Prezes Zarządu

Miłosz Konecki

Rozwój

Uczciwość

Relacje

ROZWÓJ – To nasza motywacja do rozwijania umiejętności pracowników, w dążeniu firmy do poprawy wyników i zdobywania nowych rynków, a także w wykorzystaniu nowych technologii w cyfryzacji. Szkolimy się, aby dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości zadowolonym klientom.

UCZCIWOŚĆ – jest ważnym elementem kultury naszej firmy. Dotrzymywanie słowa, brak wykorzystywania innych, szanowanie terminów są podstawą naszych działań. Dzięki temu budujemy nasz sukces i wizerunek w oczach naszych klientów, dostawców, pracowników oraz społeczności. Transparentność tego co robimy jest podstawą bycia w zgodzie z naszmi wartościami.

RELACJE – kładziemy nacisk na budowanie bliskich, zaufanych, otwartych o uczciwość, otwartość relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Skracanie dystansu, rozwijanie relacji zewnętrznych oraz szacunek wobec innych ludzi są kluczowymi aspektami naszej działalności. Dążenie do tworzenia trwałych relacji przyczynia się do osiągania większej satysfakcji klientów, lepszej współpracy z partnerami biznesowymi oraz większego zaangażowania pracowników.

Hurtownia stali konstal - tło sekcji

TON STALI
W KONSTAL

POZYCJI
ASORTYMENTU

AKTYWNYCH
KLIENTÓW

LAT
DOŚWIADCZENIA

95% materiału składujemy na wybudowanej w 2018 roku hali o powierzchni 2500 metrów kwadratowych.