ISO zawładnęło Konstalem!

ISO jest u nas! Wiedząc o stale (słowo klucz!) rosnących wymaganiach klientów i o rosnącej w równie szybkim tempie świadomości ludzkiej, m.in. w kwestii dbania o nasze środowisko naturalne, postanowiliśmy wdrożyć systemy zarządzania najwyższej jakości. Dowodem na to, niczym królewska pieczęć, są przyznane nam certyfikaty ISO. Nie ukrywamy też, że chcemy pokonywać coraz wyżej zawieszoną przez rynek i klientów poprzeczkę. Konstal się rozrasta, rozwija (też stale), dlatego naturalną koleją rzeczy jest wystaranie się o wprowadzenie tych ultraważnych segmentów: Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego.

ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Początkowo ten ciąg liter i cyfr za wiele nie mówi osobom, niemającym z tym do czynienia na co dzień. Dla tych jednak, którzy się o wprowadzenie tych systemów starają lub już je posiadają, to jak przysłowiowa wisienka na ich przedsiębiorczym torcie. O tę wisienkę należy jednak dbać i sprawdzać, czy się nie „psuje”. Niemniej jednak, każdy chce mieć taki owoc u siebie!

Światowa norma

ISO 9001:2015 to międzynarodowy, światowy wręcz system zarządzania jakością. Standardy na całym globie są dokładnie takie same dla wszystkich podmiotów starających się o niego.

„System zarządzania jakością (SZJ) ISO 9001 zapewnia usystematyzowane podejście do procesu doskonalenia, a tym samym zwiększa siłę konkurencyjną przedsiębiorstw na całym świecie. W celu dostosowania do potrzeb rynkowych, nowa wersja normy ISO 9001 została opublikowana w 2015 r.” – czytamy na stronie tuvsud.com, w artykule dotyczącym certyfikacji systemu zarządzania jakością. Nasz zakład ze stalowej 9 certyfikował LRQA.

Z kolei ISO 14001:2015 to system zarządzania środowiskowego. Dzięki jego wprowadzeniu do przedsiębiorstwa, usprawniony zostaje proces recyklingu, koszty energii są mniejsze, a także zmniejsza się zużycie materiałów, emisja gazów, wody itp.

„ISO 14001 jest uznawaną normą zarządzania środowiskowego odpowiednią dla dużych i małych organizacji. System zarządzania środowiskowego ISO 14001 funkcjonujący w oparciu o podejście P-D-C-A, stanowi systematyczną metodę do praktycznej integracji aspektów środowiskowych oraz zarządzania poprzez wspieranie ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, minimalizację odpadów i zmniejszenie zużycia energii oraz zużycia materiałów.” – to także cytat ze strony internetowej TÜV SÜD Polska.

Na własnej, stalowej skórze

Poznaliśmy na sobie, jak wygląda tryb starania się i pozyskiwania ISO.

  • Na początek należy złożyć wniosek do firmy certyfikującej. Następnie musieliśmy spełnić wszelkie obowiązki i procedury wynikające z ISO. Na przykład w przypadku ISO 9001 sprawdzane są kompetencje pracowników, polityka firmy, cele jakie przed sobą stawiamy, procedury i zasady u nas obowiązujące – wymienia Krzysztof Mężykowski, odpowiadający w Konstalu za pozyskanie i wdrożenie certyfikatu, który jest kolejnym krokiem milowym w naszej działalności.

ISO nie otrzymuje się na wieczność, co to, to nie. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, a co rok następuje inspekcja organu nadzorującego. Podobno dużo trudniej jest utrzymać ISO, niż je uzyskać, zatem będziemy mieć się na baczności. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 obejmują cały Konstal. A wkrótce chcemy także starać się o ISO związane z BHP!